Zorg beslissingen

Zorg beslissingen2021-04-23T00:06:11+01:00

Beslissingen nemen over zorg

Wanneer een persoon met dementie die in een verpleeghuis* verblijft, niet langer in staat is zelf beslissingen te nemen, moet het personeel van het verpleeghuis zorg verlenen die in het belang van de persoon is. Er zijn aanwijzingen dat familieleden vaak in onzekerheid verkeren over het ziekteverloop, vooral wanneer zij niet de gelegenheid krijgen om de prognose van hun familielid en fundamentele aspecten van de zorg te bespreken.

Een educatieve interventie genaamd de Gezinsverzorger ondersteuning bij besluitvorming (FCDS) interventie is ontwikkeld om verpleeghuispersoneel te helpen bij het ondersteunen van mantelzorgers wanneer zij moeilijke beslissingen moeten nemen over de zorg voor hun familielid met gevorderde dementie aan het einde van het leven. De FCDS interventie is de focus van de mySupport studie, een transnationale multidisciplinaire implementatie studie.

*In deze studie wordt "verpleeghuis" gebruikt om te verwijzen naar een collectieve institutionele setting waarin 24 uur per dag zorg wordt verleend aan oudere volwassenen, ter plaatse, met inbegrip van verplegend en medisch personeel ter plaatse of daarbuiten.

Gezinsverzorger ondersteuning bij besluitvorming (FCDS)

In eerder onderzoek werd de Gezinsverzorger ondersteuning bij besluitvorming (FCDS) De interventie bleek de onzekerheid van mantelzorgers bij het nemen van beslissingen over het vaststellen van zorgdoelen aan het einde van het leven te verminderen en de tevredenheid van mantelzorgers over fundamentele keuzes voor comfort en kwaliteit van zorg te verbeteren.

De FCDS-interventie bestaat uit drie kernelementen:
1. Verstrekking van een Comfort Care Booklet aan mantelzorgers.
2. Opleiding van het personeel van het verpleeghuis.
3. Het houden van een familiezorgconferentie.

nl_NLDutch