Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις

Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις2022-10-03T16:15:31+01:00

Bavelaar, L., McCann, A., Cornally, N., Hartigan, I., Kaasalainen, S., Vankova, H., Di Giulio, P., Volicer, L., Arcand, M., van der Steen, JT., Brazil, K., mySupport Study Group., Guidance for family about comfort care in dementia: a comparison of an educational booklet adopted in six jurisdictions over a 15 year timespan. BMC Palliat Care 21, 76 (2022). https://doi.org/10.1186/s12904-022-00962-z [Accessed 23 May 2022]

Bavelaar,  M. Nicula, S. Morris et al., (2021) Developing country-specific questions about end-of-life care for nursing home residents with advanced dementia using the nominal group technique with family caregivers, Patient Education and Counseling, Online, DOI https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.07.031 [Accessed last September 2021]

Bavelaar L, van der Steen J, Nicula M, Morris S, Kaasalainen S, Achterberg A, & Brazil K. (2020, Nov 4-7). Developing country-specific question prompt lists about dementia palliative care for family caregivers [Conference presentation]. GSA 2020 Annual Scientific Meeting, Online.  Innovation in Aging 2020; 4(Suppl 1): 786, https://doi.org/10.1093/geroni/igaa057.2846

Gonella, S., Di Giulio, P., Angaramo, M., Dimonte, V., Campagna, S., Brazil, K., & mySupport Study Group. (2022). Implementing a nurse-led quality improvement project in nursing home during COVID 19 pandemic: A qualitative study. International Health Trends and Perspectives, 2(2), 175-192.

Gonella, S., Mitchell, G., Bavelaar, L., Conti, A., Vanalli, M., Basso, I., & Cornally, N. (2022). Interventions to support family caregivers of people with advanced dementia at the end of life in nursing homes: A mixed-methods systematic review. Palliative Medicine, 36(2), 268-291.

Bavelaar, L., van Tol, L. S., Caljouw, M. A., & van der Steen, J. T. (2021). Nederlandse vertaling en eerste stappen in validatie van de PPEET om burger-en patiëntenparticipatie te evalueren. TSG-Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 99(4), 146-153. https://doi.org/10.1007/s12508-021-00316-9

Vlčková, K., Loučka, M. (2022) Zpráva o projektu mySupport Study. E-psychologie, 15 (4), 79-83. https://doi.org/10.29364/epsy.423

 

elGreek