Αποφάσεις φροντίδας

Αποφάσεις φροντίδας2021-04-23T00:06:11+01:00

Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη φροντίδα

Όταν ένα άτομο με άνοια που ζει σε οίκο ευγηρίας* χάνει την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις για τον εαυτό του, το προσωπικό του οίκου ευγηρίας πρέπει να παρέχει φροντίδα που είναι προς το συμφέρον του ατόμου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι οικογένειες συχνά βιώνουν αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της ασθένειας, ιδίως όταν δεν τους δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουν την πρόγνωση του συγγενή τους και θεμελιώδεις πτυχές της φροντίδας του.

Μια εκπαιδευτική παρέμβαση που ονομάζεται Υποστήριξη αποφάσεων για τον οικογενειακό φροντιστή (FCDS) παρέμβαση αναπτύχθηκε για να βοηθήσει το προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων να υποστηρίξει τους οικογενειακούς φροντιστές όταν πρέπει να λάβουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα στο τέλος της ζωής του συγγενή τους με προχωρημένη άνοια. Η παρέμβαση FCDS βρίσκεται στο επίκεντρο της μελέτης mySupport, μιας διακρατικής διεπιστημονικής μελέτης εφαρμογής.

*Στην παρούσα μελέτη, ο όρος "οίκος ευγηρίας" χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε ένα συλλογικό θεσμικό πλαίσιο στο οποίο παρέχεται φροντίδα σε ηλικιωμένους ενήλικες, επί τόπου 24 ώρες το 24ωρο, συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτών και ιατρικού προσωπικού επί τόπου ή εκτός του χώρου.

Υποστήριξη αποφάσεων για τον οικογενειακό φροντιστή (FCDS)

Σε προηγούμενες έρευνες, η Υποστήριξη αποφάσεων για τον οικογενειακό φροντιστή (FCDS) διαπιστώθηκε ότι η παρέμβαση μείωσε την αβεβαιότητα λήψης αποφάσεων των οικογενειακών φροντιστών σχετικά με τον καθορισμό των στόχων της φροντίδας στο τέλος της ζωής και βελτίωσε την ικανοποίηση των οικογενειακών φροντιστών σχετικά με τις θεμελιώδεις επιλογές για την άνεση και την ποιότητα της φροντίδας.

Η παρέμβαση του FCDS περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία:
1. Παροχή φυλλαδίου Comfort Care στους οικογενειακούς φροντιστές.
2. Εκπαίδευση του προσωπικού του οίκου ευγηρίας.
3. Διάσκεψη οικογενειακής φροντίδας.

elGreek