Støtte til plejehjemspersonale til at engagere sig i beslutningstagning med familieplejere: opskalering af en uddannelsesintervention

Støtte til plejehjemspersonale til at engagere sig i beslutningstagning med familieplejere: opskalering af en uddannelsesintervention2021-04-27T18:12:32+01:00
Loading...

Træffe beslutninger om pleje

Når en person med demens, der bor på et plejehjem*, mister evnen til selv at træffe beslutninger, skal plejehjemspersonalet yde pleje, der er i den pågældendes bedste interesse. Der er dokumentation for, at familierne ofte oplever usikkerhed om sygdomsforløbet, især når de ikke får mulighed for at drøfte deres slægtnings prognose og grundlæggende aspekter af deres pleje.

En pædagogisk intervention kaldet Beslutningsstøtte til familieplejere (FCDS) intervention er blevet udviklet for at hjælpe plejehjemspersonalet med at støtte familieplejere, når de skal træffe vanskelige beslutninger om pleje i livets afslutning for deres pårørende med fremskreden demenssygdom. FCDS-interventionen er i fokus for mySupport-undersøgelsen, en tværnational tværfaglig implementeringsundersøgelse.

* I denne undersøgelse anvendes "plejehjem" som betegnelse for en kollektiv institutionel ramme, hvor ældre voksne får pleje 24 timer i døgnet, herunder sygeplejersker og medicinsk personale på stedet eller uden for stedet.

Beslutningsstøtte til familieplejere (FCDS)

I tidligere undersøgelser har Beslutningsstøtte til familieplejere (FCDS) interventionen viste sig at reducere familieplejeres usikkerhed i forbindelse med beslutningstagning om fastlæggelse af mål for pleje i slutningen af livet og at forbedre familieplejeres tilfredshed med grundlæggende valg for komfort og plejekvalitet.

Der er tre centrale elementer i FCDS-interventionen:
1. Udlevering af en Comfort Care Booklet til familieplejere.
2. Uddannelse af plejehjemspersonale.
3. Afholdelse af en familieplejekonference.

Titel på forskningsprojektet

Opskalering af Family Afgørelse om plejepersonale Støtte Intervention: En tværnational evaluering af effektivitet og gennemførelse

Twitter

Excellent overview of @mysupportstudy by @connolla demonstrating the challenges of an intervention study during a global pandemic #ACP #dementia @TonyFoleyUCC @UCCMedHealth

Hard to believe this time last week we were preparing to travel to Denmark to meet like minded researchers and share our mySupport and ACP research #acp. Well done to all @mysupportstudy speakers at #26NKG you can read more here https://www.ucc.ie/en/nursingmidwifery/theschool/news/ucc-partner-leads-meet-with-mysupport-consortium-partners-at-the-26th-nordic-congress-of-gerontology.html

Load More
da_DKDanish