Rozhodnutí o péči

Rozhodnutí o péči2021-04-23T00:06:11+01:00

Rozhodování o péči

Když osoba s demencí žijící v domově pro seniory* ztratí schopnost rozhodovat sama za sebe, musí personál domova pro seniory poskytovat péči, která je v jejím nejlepším zájmu. Existují důkazy o tom, že rodiny často zažívají nejistotu ohledně vývoje nemoci, zejména pokud nemají možnost diskutovat o prognóze svého příbuzného a základních aspektech péče o něj.

Vzdělávací intervence nazvaná Podpora rozhodování rodinných pečovatelů (FCDS) byla vyvinuta intervence, která má pomoci personálu pečovatelských domů při podpoře rodinných pečovatelů, kteří musí učinit obtížné rozhodnutí o péči o svého příbuzného s pokročilou demencí v závěru života. Intervence FCDS je předmětem studie mySupport, nadnárodní multidisciplinární implementační studie.

*V této studii se "domovem pro seniory" rozumí kolektivní institucionální zařízení, v němž je starším dospělým poskytována péče 24 hodin denně, včetně zdravotních sester a lékařského personálu na místě nebo mimo něj.

Podpora rozhodování rodinných pečovatelů (FCDS)

V předchozím výzkumu se Podpora rozhodování rodinných pečovatelů (FCDS) bylo zjištěno, že intervence snižuje nejistotu rodinných pečovatelů při rozhodování o stanovení cílů péče na konci života a zvyšuje spokojenost rodinných pečovatelů se základními volbami pro pohodlí a kvalitu péče.

Intervence FCDS má tři základní prvky:
1. Poskytnutí brožury o komfortní péči rodinným pečovatelům.
2. Školení personálu pečovatelského domu.
3. Uspořádání konference o péči o rodinu.

cs_CZCzech